Program

Proizvodnje

 Program Proizvodnje

Program sa skladištem


Program koji je prilagođen za jednostavno praćenje od materijalna sirovina do gotovih proizvoda, preko radnih naloga i  normativa. Omogućava brzo i jednostavno izdavanje računa, te mogućnost korištenja bar kod skenera.

Opis Programa

OPIS PROGRAMA


ŠIFARNICI

Partneri - dodavanje ili uređivanje partnera za R1 ili dobavljača
Roba i usluge - dodavanje ili uređivanje prodajnih artikala
Gradovi - popis gradova i uređivanje istih
Skladišta - dodavanje ili uređivanje skladišta
Blagajne - dodavanje ili uređivanje blagajne, mogućnost više blagajni u jednoj poslovnici
Dućani- dodavanje ili uređivanje poslovnice, mogućnost za tvrtke koje imaju više poslovnica
Zaposlenici - dodavanje ili uređivanje zaposlenika, njihovih dopuštenja
Države - dodavanje ili uređivanje novih ili postojećih država
Žiro računi - dodavanje ili uređivanje žiro računa tvrtke koji se ispisuje na računu ili R1 računu

Proizvođači - dodavanje ili uređivanje proizvođača nekog proizvoda ili usluge

Grupe proizvoda - dodavanje ili uređivanje grupe proizvoda za početni ekran prodaje
Stope porezna- dodavanje ili uređivanje poreza koji mogu biti različiti za neke kategorije proizvoda

Načini plaćanja - dodavanje ili uređivanje vrste plaćanja, kartice, ček, novčanice i sl.

Valute – dodavanje ili uređivanje vrste valuta, (EUR, CHF, USD i sl.)

Podgrupa – dodavanje ili uređivanje podgrupe za glavne grupe proizvoda

Uvoz u program – uvoz podataka iz Excela u program artikli

Izvoz iz programa – izvoz podataka iz programa u Excel

Popis artikala i usluga – ispis prodajnih artikala na A4 printer (cjenik)

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla

ROBNO

Zapisnik o promjeni cijene - dokument kojim se mijenja cijena prodajnih artikala

Kalkulacije –unos robe na skladište prema nabavnim cijenama, pregled i uređivanje kalkulacija
Inventura - Unos inventure - nova ili uređivanje postojećih inventura

- Sve inventure - pregled inventura
- Postavi početno stanje po zadnjoj inventuri - postavlja se početno stanje prema zadnjoj inventuri

KARTICA

Kartica robe - kartica stanja pojedinog artikla na skladištima
Kartica skladišta - kartica kompletnog skladišta trenutnih količina na skladištu

Faktura – unos transakcijskom računa

Faktura bez robe – unos transakcijskom računa specijalizirani izgled za djelatnosti koje ne koriste skladište ili izdaju fakturu za koju nema ulaz robe (savjetovati se sa knjigovodstvom)

Račun za predujam – unos dobivenog predujma od strane kupaca

Ponude – unos ponude za kupca

Radni nalog – unos normativa za neki proizvod, unos radnog naloga za normativ, servisni radni nalog

Odjava robe - dokument koji se odjavljuje roba sa skladišta (koristi se za komisijsku prodaju robe)
Ulazne fakture - dokument za unos fakture dobivenih od dobavljača ali i ostalih troškova za kreiranje HUB3 datoteke za plaćanje
Kalkulacija - dokument za unos robe na skladište (koristi se za cigarete)
Naljepnice – ispis naljepnica za proizvode ili polične etikete za proizvode koji su ušli po kalkulaciji, promijenili cijenu po zapisniku o promjeni cijene ili ušli na skladište međuskladišnicom
Šprance  – dokument za ispis prodajnih artikala na a6 dokument sa svim podacima o prodajnom artiklu
Početno stanje - dokument kojim se postavlja početno stanje u program

Promjena cijene komadno - dokument kojim se mijenja cijena pojedinačnog proizvoda (razlika jer zapisnik o promjeni cijene mijenja cijene svih proizvoda na skladištu)

Skladište financijsko – izvještaj za knjigovođe o financijskim ulazima izlazima sa pojedinog skladišta

Knjižno odobrenje – dokument kojim se odobrava dodatni rabat kasa konto ako kupac želi neku fakturu prije valute platiti

Knjiga popisa – dokument kojim se prati po ulazima i izlazima financijski

SKLADIŠNI DOKUMENTI

Primke - dokument za ulaz artikala na skladište ali samo količinski, bez cijena (obično se koristi kod zaprimanja na servis od strane kupaca)

Izdatnice - dokument za izlaz artikala sa skladišta

Međuskladišnice – dokument kojim se prebacuje artikl sa jednog skladišta u drugi, može se prebacivati i sa jedne poslovnice u drugu

Otpremnice – dokument kojim se daje neka roba na revers kupcima (skida se sa skladišta roba)

Rekapitulacija, Analitika – izvještaj za knjigovođe o financijskim ulazima izlazima sa pojedinog skladišta

Provjera negativnih stanja – javlja koji su artikli trenutno u negativnom stanju (krivo prodani, ili nije napravljen ulaz robe)

MALOPRODAJA

Kasa - Prozor prodaje

Avansno plaćanje – dokument za fiskalizaciju pologa ili predujma za neki artikl (poslije potrebno stornirati predujam ili avans)
Pregled svih računa - pregled svih izdanih računa u kojem se vidi broj ispisa računa, stornirani računi, iznos, mogućnost ispisa R i običnih računa na A4 printer

ISPIS

Sveukupni promet - izvješće u kojem se prikazuju svi prodani artikli po računima  za određeno razdoblje
Promet kase -  izvješće u kojem se samo financijski ispis prometa

Promet po računima – Ispis podaje po svakom računu

Promet kase po danima – izvještaj koji prikazuje prodaju po danima, obično se koristi za knjigovodstva za slanje mjesečnih izvještaja prodaje

Neuspjele transakcije fiskalizacije - ako u ovom izvješću postoje stavke nefiskaliziranih računa treba pritisnuti Fiskaliziraj, kako bi se naknadno fiskalizirali računi
Poslovni prostor – od 1.7.2017. se ne koristi više pošto se poslovni prostor od tog datuma šalje isključivo preko e-porezne ili ako korisnik nema e-poreznu predaje na šalteru u najbližoj poreznoj upravi
Prodaja paragon – prodaja u kojoj ne trebaju biti definirani prethodno prodajni artikli, nego se ručno unose svaki posebno, ne pohranjuju se u artiklima nego se generira jedinstvena šifra sam za taj račun
Smjene zaposlenika - izvješće koje prokazuje smjene zaposlenika, trajanje i iznos te blagajnički polog

Blagajnički izvještaj - izvješće u kojem se prati promet gotovine u blagajni
Kartice kupca – posebni izvještaj za praćenje kupca po kartici (magnetska kartica, nagrađivanje kupaca)

POSTAVKE

Podaci o tvrtki - upisuju se podaci za ispis računa na A4 i za zaglavlje na malom POS printeru
Postavke programa - različite opcije u programu, od odabira certifikata do različitih mogućnosti u prodaji, backup
Aktivnost zaposlenika - izvješće u kojem se vide aktivnosti zaposlenika, šta je tko radio ili mijenjao u dokumentima
Postavke POS opreme - postavke u kojima se odabire printer za ispis računa, njegove mogućnosti, ladica za novac i ostale mogućnosti

Aktivacija dokumenata – pristup imaju zaposlenici tvrtke Code-iT
Povijest korištenja dokumenata  - pregled tko je što od zaposlenika radio po različitim dokumentima

IZLAZNI DOKUMENTI

Izlazne liste -  ispis zbirno na dokumentu za knjigovodstvo (fakture, kalkulacije itd.)

Obračun – ispis za knjigovodstvo gdje se odvaja artikl od usluge

Knjiga primitaka i izdataka – izvještaj o primicima i izdacima, kompenzaciji i slično

Promet kase po fakturama – ispis prometa po fakturama

Ulaz/izlaz roba – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe

Knjiga ulaza i izlaza – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe

Dugovanja partnera (salda konto) – praćenje neplaćenih računa (faktura), mogućnost ispisa kartice partnera sa otvorenim fakturama, spremanje u pdf ili ispis

Prodajne statistike – izvještaj koji pokazuje prodajne statistike artikala i posebno usluga

Popis kupljene robe prema partneru – izvještaj popisa kupljene robe prema dobavljaču

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla,

Prodaja po artiklima – izvještaj prodanim artikla u nekom razdoblju

Porez na dohodak, prirez -  izvještaj za knjigovodstvo

Kronologija prema partneru i robi za sve godine – izvještaj za sve godine korištenja Program Code-iT prema partneru

Knjiga prometa KPR – Knjiga prometa za paušalce

Roba na komisiji – pregled stanja robe na komisiji

Rekapitulacija radnih naloga – izvještaj na kojem se vide svi radni nalozi napravljeni u nekom razdoblju